Untitled Document ข้อควรรู้เกี่ยวกับปลาการ์ตูน  1.ปรับตัวเข้ากับตู้เลี้ยงได้ง่ายมาก  2.ขนาดเล็ก ความยาวเฉลี่ย 2-5 นิ้ว ชอบอยู่กับดอกไม้ทะเล  3.ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อย ชอบว่ายน้ำอยู่กับที่   4.นิสัยอ่อนโยน ไม่ดุร้ายต่อปลาต่างชนิด แต่จะหวงพื้นที่กับปลาชนิดเดียวกัน  5.สามารถเปลี่ยนเพศจากตัวผู้เป็นตัวเมียได้ โดยธรรมชาติแล้วตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่าตัวตัวเมีย  6.เป็นปลาที่เชื่องง่ายและ กินอาหารได้ทุกประเภท (พืช สัตว์ อาหารสำเร็จรูป)  7.อายุยืนถึง 25 ปี พ่อแม่พันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงจะเริ่มวางไข่ได้ตั้งแต่อายุ 2 ปี  8.พ่อแม่พันธุ์ที่ได้จากการเพาะ สามารถว่างไข่ได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยดอกไม้ทะเล  9.ปลาการ์ตูนสามารถวางไข่ได้ทุก 20 วัน  10.ปลาอานม้า และปลาลายปล้อง จะตกใจง่ายมาก  11.ปลาเพอคูล่า เป็นปลาที่มีเสน่ห์ที่สุด  จุดเด่นของปลาเพาะคืออะไร 1. เป็นปลาที่แข็งแรงเลี้ยงง่าย เพราะไม่ผ่านการจับด้วยยาพิษ  2. เป็นปลาที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์ ที่มีความทนทานต่อโรคสูง เลี้ยงง่ายโตเร็ว  3.ไม่ต้องรบกวนระบบนิเวศทางธรรมชาติ ในระหว่างการจับทุกวิธี  4.ไม่จำเป็นต้องเลี้ยงรวมกับดอกไม้ทะเล  5.สามารถเลี้ยงอยู่ในตู้ขนาดเล็กกว่าปลาที่จับจากธรรมชาติได้  6.สามารถใช้ระบบกรอง sub sand ได้  7.ฝึกให้ปลากินอาหารสำเร็จรูปได้ง่าย  8.ปลามีความทดทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของน้ำได้เป็นอย่างดี เช่น ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณของแอมโมเนีย อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน ฯลฯ  9.จัดได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงแล้ว เพราะสามารถเพาะพันธุ์ได้ถึงรุ่นหลานโดยไม่ต้องรบกวนพ่อแม่พันธุ์ที่จับได้จากธรรมชาติอีกต่อไป  10.ปลาเพาะจะวางไขได้ง่ายกว่าธรรมชาติ และสามารถได้ลูกปลาง่ายมาก


 

Perculaกระชัง
   Percula กระชัง กิจกรรมพิเศษ ไปเลี้ยงปลาในกระชังของเพอคูล่าได้โดยนั่งเรือ ไปชมปลาในกระชังและในอาหารปลาทะเลที่หาดูยากอาทิ ฝูงปลาิช่อนทะเล,ฝูงปลา
ทูทอง,ปลาฉลามกว่า 200 ตัว ปลาโฉมงาม,ปลาหูช้าง

- อัตราค่าบริการเข้าชมฟาร์มปลาการ์ตูน ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท

- อัตราค่าบริการนั่งเรือชมกระชังและการเลี้ยงปลาที่กระชังพร้อมให้อาหารปลา ท่านละ 100 บาท

Perculaกระชังเปิดบริการทุกวัน ท่านสามารถติดต่อซื้อตั๋วเรือพร้อมอาหารปลา ที่แคชเชียร์
                ติดต่อสอบถาม 081-3136324,081-9177901
 

การเตรียมตัวไปPerculaกระชัง 

  1. ใ่ส่เสื้อชูชีพที่ทางฟาร์มจัดเตรียมให้ก่อนลงเรือทุก 
  2. ใช้ความระมัดระวังในการขึ้นลงเรือและเดินบนกระชังทุกครั้ง
  3. โปรดระัวังสิ่งของเปียกน้ำ,ท่านสามารถขอถุงพลาสติกกับเจ้าหน้าที่ ที่แคชเชียร์หรือทางเราแนะนำให้เ็ก็บในรถ
  4. ห้ามจับกาบเรือโดยเด็ดขาด
  5. ให้ปฎิบัิติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
  ชมคลิปวิดีโอการให้อาหารปลาที่กระชังของPerculaFarm